WELLNESS HOTELY

300x300ekopleny-1515522297.jpg

WELLNESS HOTELY Ve škole jsme zadáním do marketingového výzkumu dostali za úkol, připravit si marketingový výzkum. Jako metodu výzkumu jsme si zvolila dotazníkové šetření, které bylo sestaveno z několika otázek. Dotazníkové šetření bylo oboustranné. Myslím tím, že jsem zkoumala, jak širokou veřejnost, která wellness hotely navštěvuje, tak samotné vedení, které se o stará. Dotazníkové šetření není v dnešní době vůbec jednoduché. Jelikož je současná společnost dotazníky a marketingovými výzkumy přeplněna, bylo velice obtížné najít a naplnit stanovený počet respondentů, kteří by zodpověděli můj dotazník. Dále jsem oslovila známé na sociálních sítích a některé dotazníky rozdávala v tištěné podobě. Celkem jsem oslovila 350 respondentů ze široké veřejnosti, co navštěvují a dále 50 majitelů, manažerů a provozních těchto relaxačních zařízení. Průzkum měl odpovídat na otázky, kolik lidí navštěvuje, jaké a v jakých lokalitách jsou nejfrekventovanější, jaká věková kategorie a které ekonomické vrstvy hotely navštěvují. Teď přede mnou leží dvě hromady dotazníků na wellness hotely a já si v praxi musím zopakovat, jak se dotazníky kódují, vyhodnocují a dále publikují.

WELLNESS HOTELY
Ohodnoťte příspěvek